Door de jaren heen is de muziekcatalogus van Arnold Veeman verder verrijkt. Tevens zijn er in deze portfolio ook een aantal korte films en documentaires te zien waarvoor Arnold Veeman de muziek geschreven heeft.
Over the years, Arnold Veeman’s music catalog has been further enriched. This portfolio also includes a number of short films and documentaries for which Arnold Veeman wrote the music.