Arnold Veeman is geboren en getogen in het noorden van Nederland. Deze noordelijke wortels zijn onmiskenbaar aanwezig in al zijn muziek: het grimmige uitgestrekte land, vergezichten achter de horizon, de eenvoudige, harde en eerlijke houding van de Groningers: het is deze kracht die je overal terugvindt.
Arnold Veeman werkt als componist voor films, orkestrator, songwriter, tekstschrijver en voert zijn eigen muziek en liedjes uit. Hij werkte samen met vele grote artiesten zoals Lilian Vieira, dirigenten (o.a.  Otto TauskJurjen Hempel  en  Fabrice Bollon, ensembles en orkesten. Met het Noord Nederlands Orkest  (NNO) deed hij een tour waar hij voor het eerst Daniël LohuesPiter Wilkens en Ellen Ten Damme ontmoette. Sindsdien werkten het NNO en Arnold nog verschillende keren samen. Als compositiestudent aan het conservatorium bij Alex Manassen ontmoette hij en werkte hij kort samen met het  Meridian Arts Ensemble en het Kronos Quartet. Door met hen samen te werken, verkende en ontdekte hij het typische geluid dat je tegenwoordig in al Arnold’s muziek terughoort.
Arnolds stem en muziek wordt vaak vergeleken met Paolo Conte en Leonard Cohen, maar hij steekt er met kop en schouders bovenuit met zijn geheel eigen twist en stijl volgens Volkskrant, Heaven Magazine, Trouw, VPRO en vele anderen.
Arnold Veeman was born and bred in the northern part of The Netherlands. These northern roots are unmistakably present in all his music: the stark vast country, views beyond the horizon, the simple, hard and honest attitude of the Groninger people: it is this strength you find throughout.
Arnold Veeman works as a composer for films, orchestrator, songwriter/lyricist, and performs his own music and songs.
He worked together with many great artists like Lilian Vieira, conductors (a.o. Otto TauskJurjen Hempel and Fabrice Bollon, ensembles and orchestras. With the Noord Nederlands Orkest (NNO) he did a tour where he first met Daniël LohuesPiter Wilkens and Ellen Ten Damme. Since then the NNO and Arnold worked together on several other occasions. When he was a student under Alex Manassen he met and worked briefly with the Meridian Arts Ensemble and the Kronos Quartet. From working with them he explored the typical sound one hears throughout Arnold’s music today.
Arnold’s voice and music has often been compared with Paolo Conte and Leonard Cohen but he sticks out with his very own twist and style according to Volkskrant, Heaven Magazine, Trouw, VPRO and many others.